“Kazan Performans Analizi” Etüt

Binalarda kullanılan kazanların enerji verimliliği yönüyle etütleri aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunlar;

I- Kazanların performansına göre verimlilik etütlerinin yapılması
Bu şekilde mevcut kazanları kullanmanın uygun olup olmadığı analiz edilir.

II- Kazanlarda kullanılan yakıcıların yanma verimlilik kontrollerinin yapılması,
Yanma verimlilik analizleri gerçekleştirilmesi ile kullanılan yakıtın kazan içerisinde doğru bir oksijen değerinde ve baca sıcaklığında yanmayı gerçekleştirilmesi ile analiz edilir. Bu şekilde hatalı yakma şekilleri sebebiyle oluşan verimsiz kullanım önlenmiş olur.

2
Resim-1. Kazanların yanma performans analizleri gerçekleştirilerek yanma verimliliği istenilen seviyelere getirilir

III- Mahallerin sıcaklık balansı ve dış hava koşullarına göre uygun gidiş suyu sıcaklıklarının belirlenmesi sağlanarak kullanım alanlarındaki gereksiz sıcaklık artışları önlenerek sistemin verimli çalışması sağlanır. Oda çalışma zamanlarındaki sıcaklık analizleri de çalışma zamanlarının değerlendirilmesine katkı sağlar.

Oda sıcaklıkları

Resim-2. Dış hava sıcaklıklarına göre oda sıcaklık trendlerinin analizi

IV- Kullanım suyu temin sıcaklığı ile ilgili etütlerin gerçekleştirilmesi,

V- Isıtma devresi ve kullanım suyu ile ilgili çalışma süesi, çalışma oranları, yükleme fatörü etütlerine göre kazanların kullanım ve işleyiş tarzlarının belirlenmesi,
olarak değerlendirilebilir.

Aşağıda aynı bina için kullanılan iki kazanın çalışma ve yüklenme etütleri yer almaktadır. Dış hava şartları 0 C ve üstündeyken bu iki kazanın birlikte çalışmasının yükleme fatörü ve dış hava sıcaklığı göz önüne alınarak uygun olmadığına karar verilmiştir. İki kazanın bu şekilde birlikte kullanımı %5-10 oranında verimli çalışmasını olumsuz etkilemektedir.

Kazan 1 Kazan 2

Kazan 1&2

Resim-3. Tek tek tüm kazanların devrede olmasının takibi ve birlikte devrede olma durumunun değerlendirilmesi

Kazan sistemleri için ürün seçimleri yapılırken dış hava sıcaklıklarındaki ortalama extrem sıcaklık değerlerine uygun kapasiteleri belirlenir. Ancak enerji verimliliği yönüyle analiz ve  değerlendirme yapabilmemiz için bizim dış hava sıcaklık gerçekleşmelerini çok iyi bilmemiz gerekmektedir.

Adsız

Resim-4. Dış hava sıcaklık trendlerinin analizi

Adsız_2

Resim-5. Yıllar itibariyle yakıt tüketim analizleri

Sonuç olarak, kazan ile ilgili etütlerimizde nihai hedefimiz mevcut sistemin yenilenmesi, ayarlanması, kullanımı gibi önlemleri alarak enerji tüketimlerimizi en verimli hale getirmektir. Bu da bilgi birikimi, bakmak yerine görmeyi ve tecrübeyi gerektirmektedir. HGB Enerji ve Danışmanlık Hizmetlerimiz’de yıllarca edindiğimiz bu farkı müşterilerimiz ile paylaşarak yıllarca birlikte olacağımız BAĞLILIĞI oluşturmak istiyoruz.