Enerji Verimliliğinin Önemi

Enerji verimliliği konusunda çalışan kurum ve kuruluşlar; dünyadaki global ısınma ölçümleri karşısında enerjinin verimli kullanımını ve kuruluşların proseslerinde yüksek katma değerler sağlayabilmek ve dahası girdi fiyatlarında (maliyetlerinde) düşmeler  gerçekleştirmek için yasalar ile uyumlu olarak enerji verimliliğine yönelik tüm gayret ve aktiviteleri göstermektedir. Enerji verimliliği konusunda çalışan uzmanlar bu çalışmaları desteklemekte ve hayata geçirmektedir.

1

Sektör bazında enerji değişimleri;

Enerji taşınması ve sektörel olarak tüketiminde sürekli bir artış bulunmaktadır. Kabaca sanayi sektöründe aynı kalmasına rağmen, global ısınmadaki hızlı artış nedeniyle orta ve uzun dönemde  talepler artacak ve dünyadaki enerji kaynaklarının sınırlı olması düşünüldüğünde enerji verimliliği konusu sürekli yükselen bir şekilde önemli hale gelecektir.

HGB Enerji Mühendislik Ltd. Şti. bu konudaki tüm aktiviteleri desteklemekte olup; hem kurum ve kuruluşların enerji verimliliği konusunda gerekli bilinci kazanmalarını sağlamayı  hem de ülke ekonomisine bu konuda katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Detaylı görüşme- http://hgbmuhendislik.com/iletisim/

Enerji Verimlilik Sistemi İş Akışı

Enerji tasarrufu ve verimliliğinin desteklenmesi için sistemli ve sürekli organize edilmiş aktiviteler gereklidir. Üst yönetimin liderliği altında, tüm çalışanlar enerji verimliliği ve tasarrufu konularında ciddi bir iklim yaratmak için teşvik edilirlerse tam bir katılım sağlanmış olur.

Bu kapsamda enerji verimlilik aktivitesideki iş akışı aşağıda belirtilmiştir.

2

Resim- Enerji verimlilik sisteminin İş akışı

Enerji yönetim sistemleri yapılandırılırken bir kurum içersinden gerekli sorumlular belirleneceği gibi dışarıdan bu sorumluları yönlendirecek, ciddi takip ve kontrolleri sağlayacak uzman firma desteğine ihtiyaç duyulabilir. HGB Enerji ve Danışmanlık Hizmetleri olarak bizler müşterilerimize bu hizmerlerin oluşturulmasına ve uygulanmasında gerekli aksiyonları almaktayız.

Enerji Yönetim Sİstemimizi bir programlama sistemimi ile hayata geçirmekteyiz. Bu programımızda;

1. Aşama (Üretim / Tüketim)

* Elektrik tüketimlerimiz

* Yakıt tüketimlerimiz

* Su tüketimlerimiz

* Var ise, elektrik üretimlerimiz

2. Aşama (Etki Eden Faktörler)

*  Hava durumu

*  Üretim seviyesi

* Hizmet sektöründe bulunan insan sayısı

3. Aşama ( Verilerin İşlenmesi)

İlk iki aşamada oluşan verilerin işlenmesi ile birlkte, derece gün sayıları ve günlük güneş radyasyon eğimi gibi parametleri işleyerek enerji yönetim sistemimizi kurgulamış oluruz.

Enerji Yönetim Sistemi

Resim- Enerji Yönetim Sistemi Programımız

4. Aşama Üst Yönetim ile Hedefler Belirlemek

Mevcut durum analizleri bir sistematik anlayışa oturtulduktan sonra sistem için üst yönetim ile birlikte enerji verimliliği hedeflerini belirleriz.

 3

Enerji yönetim sistemi ile ilgili etkili aktivitelerin sürekliliğini sağlamak için PUKO döngüsünün olduğu bir yönetim sisteminin kurgulanarak uygulamaya konulması çok önemlidir. Kurum içerisinden farklı bölümlerden oluşan temsilcilerin de bu proje grubunun içersinde yer alması önemlidir. Bu proje grubu (komite) üst yönetim  ile sistematik bir araya gelerek enerji yönetim sisteminin hedefleri, gerçekleşmeleri ve değerlendirmelerini analiz ederek kurumsal yeni hedeflerin oluşturulmasını sağlayacaklardır. Bu kapsamda  aktif faaliyetler kurum içerisinde hissedilecek ve herkesin bu süreci sahiplenmesi ve katılımı başarı için en önemli dinamizimi oluşturacaktır.

5. Aşama  Enerji Etütleri Yapılması

Uzman Ekiplerimizce gerçekleştirilen etütler ile  sistemdeki enerji verimsizliğine neden olan sorunların tespiti gerçekleştirilir.

Ênerji Verimlilik Yönetim Sisteminizi siz de kurum olarak oluşturmak istiyorsanız HGB Enerji ve Danışmanlık hizmetleri tecrübeli kadrosu ile hizmete hazırdır.

 İletişim Bilgilerimiz : hgbmuhendislik.com/iletisim

Enerji Verimlilik Etütlerinin İşleyişi

Dışarıdan uzmanların vermiş olduğu tavsiyeler sizlere farklı perspektiften bakmanıza  yeni bir bilgi edinmenize ve enerji kullanımınız ile ilgili analizleri edinmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca bu konuyla ilgili tavsiyeler enerji verimliliğinin desteklenmesine büyük bir etki sağlayacaktır.  Enerji verimlilik etütlerinde; enerji verimliliği ile ilgili  ana çıktılar aşağıda vermiştir.

(1) Enerji verimlilik etütlerinin temel yapısı:

– Uzmanlarımız binanızda enerji verimliliği ile ilgili etütler yapmakta ve iyileştirme planlarını sunmaktadır.

– Onların önerileri, yeni teknolojiye uyum ve daha önce dikkat etmediğiniz kayıpları ortadan kaldırmak için sizlere yol gösterebilir.

– Enerji verimliliğindeki sürekliliği ve etkinliği desteklemek için uzmanlarımız enerji yönetim sistemi  ve metodları ile ilgili sizlere tavsiyelerde bulunacaklardır.

– Hem teknik hemde ekonomik açıdan etütlerin yer aldığı bir rapor uzmanlarımız tarafından sunulacaktır.

Enerji etütlerinin temel yapısı ile ilgili detaylar aşağıda verilmiştir.

İş akış

(2) Enerji verimliliği etütlerindeki işleyiş mekanizması;
– Bir bina enerji verimlilik etüdü için başvurunuz tarafımıza iletildikten sonra, uzmanlarımız tarafından sizin binanız veya işletmeniz ile ilgili öngörülen prosedürlerimiz ve sürecin nasıl işleyeceği hakkında bilgilendirme yapacaklardır. Ön çalışmalarımız için, sizlerden geçmiş yıllara ait enerji tüketim kaynaklarınız, miktarları, bina yapınız, mevcut mekanik, elektrik, mimari projeleriniz, …vb  ön bilgiler alınarak aktivitelerimiz başlamaktadır. Ön çalışmalarımız ve ön bilgiler yeterli hale getirildikten sonra enerji etüdünün yürütülmesi için karar veriyoruz.
– Önceden verilerin sağlanması sonrasında ilgili taraflar ile saha ön ve detaylı etüdleri için bir  takvim planını koordine ediyoruz.
– Göndermiş olduğumuz uzmanlar tarafından yapılan saha etütlerinde; önce tanışma, mevcut durum ile ilgili bilgilerin alındığı ve akışların anlatıldığı ön görüşmeyi daha sonra ise sahanın ön kontrollerini kapsamaktadır.
– Ön etütten sonra gerekli ölçüm noktaları tespit edilerek bina işletim ve yönetim ekibinden yapılacak detaylı etüt için bir tarih belirlenir. Belirlenen bu günlerde detaylı ölçüm ve değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir.
– Detaylı ölçüm ve değerlendirmelerden sonra mevcut durumun analizini içeren özet bir rapor ve  iyileştirme açık alanlar ile ilgili ön bilgilendirmeler  bina veya işletme yönetimine sunulur.
Enerji etütlerindeki işleyiş mekanizması aşağıda özetlenmiştir;
Enerji Etüt İş Akış
(3) Enerji etüdünün nasıl talep edileceği
–  Enerji Etüt yapılmasını isteyenler firmamız ile iletişime geçerek enerji yönetim sisteminin temel bilgileri olan yıllık enerji tüketimi gibi bazı önemli bilgileri (elektrik tüketimi, yakıt tüketimi, sıcak su tüketimi ve maliyetleri …gibi) bizlere iletirler.  Ön talebiniz sonrasında uzmanlarımız tarafından sizden hangi bilgilerin isteneceği ayrıca iletilecektir.
– Eğer bir enerji yönetim sisteminin veya enerji etüdünün gerçekleştirilmesini istiyorsanız firmamıza ait web sitesinden bize ulaşabilir, başvuru için gereken formları isteyebilir veya bize email & fax yoluyla bu taleplerinizi iletebilirsiniz.
İletişim- HGB Enerji Mühendislik Ltd. Şti. – http://hgbmuhendislik.com/iletisim/