“Klima Santrali Analizi” Etüt

5.000 m2 bir alana kurulmuş bir bina içersinde yer alan klima santralleri damperlerinin ayarsızlığı nedeniyle ciddi enerji performans probleminin olduğu tespit edilmiştir.

MEVCUT DURUM TESPİTİ:

100% taze hava alınmakta ve egzost edilmektedir. Herhangi bir ısı geri kazanımı bulunmamaktadır.
1
2
Sorun Analizi:
Yıllık klima santralinde ısıtma ile ilgili kullanılan yakıt miktarı-     54.000 lt/Yıl olarak belirlenniştir. (103.000 TL/Yıl)
Yıllık klima santralinde soğutma ve ısıtma kapsamında kullanılan elektriksel kullanım miktarı 143.000 kWh/Yıl olarak belirlenmiştir.  (45.000 TL/Yıl)
İyileştirme Önerisi-1:
* HAVA DAMPERİNİN DOĞRU BİR ŞEKİLDE AYARLANMASI
İhtiyaç olan taze hava miktarı- 17.000 m3/h olarak belirlenmiştir. Doğru bir ayarlama ile 30.000 m3/h lik gereksiz bir taze havanının alınması önlenmesi ile aşağıdaki sonuçlar elde edilmektedir.
* Elde edilen ısıtma ile ilgili yakıt tasarrufu: 21.250 TL/Yıl
* Elektrik ile ilgili elde edilen kazanım: 6.870 TL/Yıl
İlk Yatırım Maliyeti: 0 TL
Elde edilen verimlilik kazanımı: %19
İyileştirme Önerisi-2:
* DEĞİŞKEN DEBİLİ-DIŞ HAVA KOMPANZASYONLU-ISI GERİ KAZANIMLI VERİMLİLİĞİ YÜKSEK KLİMA SANTRALLERİ İLE DEĞİŞİM
3

Isırma da ön görülen verimlilik kazancı : %42

Soğutmada ön görülen verimlilik kazancı: %35

Enerji Etüt Programımızda bu iyileştirme önerisinin yatırım analizi yaptırıldığında; basit geri ödeme süresinin 6,4 yıl olduğu görülecektir. Yıllık verimli kullanım sayesinde 66.000 TL / Yıl kazanç elde edildiği tespit edilmiştir.

4

Sonuç olarak,

1. iyileştirme önerimizde  işletme hiç bir yatırım yapmaksızın  %19 ‘luk bir enerji verimliliği sağlamıştır.

2. iyileştirme önerimizde ise, 6,4 yıl sonra ilk yatırımını amorti edildiği ve her yıl %40 seviyesinde enerjinin verimli kullanımı ile  66.000 TL/Yıl kazançlar sağlanıldığı görülmektedir.

“Soğutma Grubu Çalışma Analizi” Etüt

Sezonlara göre soğutma suyu çıkış sıcaklığının yönetilmesi

Mevcut durum:  Bir banka merkez binasında soğutma grubu soğutma yükü altında çalışırken soğutulmuş su çıkış sıcaklığı pik zamanlarda kullanıldığı şekilde sabit bir sıcaklıkta kullanıldığı tespit edilmiştir. (Yıl boyunca sabit : 7 ℃ )

İyileştirme önerisi: Yazın ortası hariç (pik zaman dilimi) soğutma grubu çıkış suyu sıcaklığını : 7 ℃ ‘den 10 ℃ set edilmesi sağlanmıştır.

Soğutma grubu çalışma sıcaklığına göre enerji tüketimi

Soğutma grubunun çalışma sıcaklığına göre enerji tüketim performansı

Elde edilen kazanımlar:

İlk yatırım maliyeti: ” 0 TL”

Pik yükleme zamanları dışında %8’lik bir enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

97,400 m3 x 45.0GJ/bin m3 x 0.0258kL/GJ = 113.1 kL/yıl

Girdi maliyetlerindeki azalma: 97,400 m3x 1,44 TL/m3 = 140.256 TL/yıl