Enerji Verimliliğinin Önemi

Enerji verimliliği konusunda çalışan kurum ve kuruluşlar; dünyadaki global ısınma ölçümleri karşısında enerjinin verimli kullanımını ve kuruluşların proseslerinde yüksek katma değerler sağlayabilmek ve dahası girdi fiyatlarında (maliyetlerinde) düşmeler  gerçekleştirmek için yasalar ile uyumlu olarak enerji verimliliğine yönelik tüm gayret ve aktiviteleri göstermektedir. Enerji verimliliği konusunda çalışan uzmanlar bu çalışmaları desteklemekte ve hayata geçirmektedir.

1

Sektör bazında enerji değişimleri;

Enerji taşınması ve sektörel olarak tüketiminde sürekli bir artış bulunmaktadır. Kabaca sanayi sektöründe aynı kalmasına rağmen, global ısınmadaki hızlı artış nedeniyle orta ve uzun dönemde  talepler artacak ve dünyadaki enerji kaynaklarının sınırlı olması düşünüldüğünde enerji verimliliği konusu sürekli yükselen bir şekilde önemli hale gelecektir.

HGB Enerji Mühendislik Ltd. Şti. bu konudaki tüm aktiviteleri desteklemekte olup; hem kurum ve kuruluşların enerji verimliliği konusunda gerekli bilinci kazanmalarını sağlamayı  hem de ülke ekonomisine bu konuda katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Detaylı görüşme- http://hgbmuhendislik.com/iletisim/

Reklam

Enerji Verimlilik Sistemi İş Akışı

Enerji tasarrufu ve verimliliğinin desteklenmesi için sistemli ve sürekli organize edilmiş aktiviteler gereklidir. Üst yönetimin liderliği altında, tüm çalışanlar enerji verimliliği ve tasarrufu konularında ciddi bir iklim yaratmak için teşvik edilirlerse tam bir katılım sağlanmış olur.

Bu kapsamda enerji verimlilik aktivitesideki iş akışı aşağıda belirtilmiştir.

2

Resim- Enerji verimlilik sisteminin İş akışı

Enerji yönetim sistemleri yapılandırılırken bir kurum içersinden gerekli sorumlular belirleneceği gibi dışarıdan bu sorumluları yönlendirecek, ciddi takip ve kontrolleri sağlayacak uzman firma desteğine ihtiyaç duyulabilir. HGB Enerji ve Danışmanlık Hizmetleri olarak bizler müşterilerimize bu hizmerlerin oluşturulmasına ve uygulanmasında gerekli aksiyonları almaktayız.

Enerji Yönetim Sİstemimizi bir programlama sistemimi ile hayata geçirmekteyiz. Bu programımızda;

1. Aşama (Üretim / Tüketim)

* Elektrik tüketimlerimiz

* Yakıt tüketimlerimiz

* Su tüketimlerimiz

* Var ise, elektrik üretimlerimiz

2. Aşama (Etki Eden Faktörler)

*  Hava durumu

*  Üretim seviyesi

* Hizmet sektöründe bulunan insan sayısı

3. Aşama ( Verilerin İşlenmesi)

İlk iki aşamada oluşan verilerin işlenmesi ile birlkte, derece gün sayıları ve günlük güneş radyasyon eğimi gibi parametleri işleyerek enerji yönetim sistemimizi kurgulamış oluruz.

Enerji Yönetim Sistemi

Resim- Enerji Yönetim Sistemi Programımız

4. Aşama Üst Yönetim ile Hedefler Belirlemek

Mevcut durum analizleri bir sistematik anlayışa oturtulduktan sonra sistem için üst yönetim ile birlikte enerji verimliliği hedeflerini belirleriz.

 3

Enerji yönetim sistemi ile ilgili etkili aktivitelerin sürekliliğini sağlamak için PUKO döngüsünün olduğu bir yönetim sisteminin kurgulanarak uygulamaya konulması çok önemlidir. Kurum içerisinden farklı bölümlerden oluşan temsilcilerin de bu proje grubunun içersinde yer alması önemlidir. Bu proje grubu (komite) üst yönetim  ile sistematik bir araya gelerek enerji yönetim sisteminin hedefleri, gerçekleşmeleri ve değerlendirmelerini analiz ederek kurumsal yeni hedeflerin oluşturulmasını sağlayacaklardır. Bu kapsamda  aktif faaliyetler kurum içerisinde hissedilecek ve herkesin bu süreci sahiplenmesi ve katılımı başarı için en önemli dinamizimi oluşturacaktır.

5. Aşama  Enerji Etütleri Yapılması

Uzman Ekiplerimizce gerçekleştirilen etütler ile  sistemdeki enerji verimsizliğine neden olan sorunların tespiti gerçekleştirilir.

Ênerji Verimlilik Yönetim Sisteminizi siz de kurum olarak oluşturmak istiyorsanız HGB Enerji ve Danışmanlık hizmetleri tecrübeli kadrosu ile hizmete hazırdır.

 İletişim Bilgilerimiz : hgbmuhendislik.com/iletisim

Enerji Verimlilik Etütlerinin İşleyişi

Dışarıdan uzmanların vermiş olduğu tavsiyeler sizlere farklı perspektiften bakmanıza  yeni bir bilgi edinmenize ve enerji kullanımınız ile ilgili analizleri edinmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca bu konuyla ilgili tavsiyeler enerji verimliliğinin desteklenmesine büyük bir etki sağlayacaktır.  Enerji verimlilik etütlerinde; enerji verimliliği ile ilgili  ana çıktılar aşağıda vermiştir.

(1) Enerji verimlilik etütlerinin temel yapısı:

– Uzmanlarımız binanızda enerji verimliliği ile ilgili etütler yapmakta ve iyileştirme planlarını sunmaktadır.

– Onların önerileri, yeni teknolojiye uyum ve daha önce dikkat etmediğiniz kayıpları ortadan kaldırmak için sizlere yol gösterebilir.

– Enerji verimliliğindeki sürekliliği ve etkinliği desteklemek için uzmanlarımız enerji yönetim sistemi  ve metodları ile ilgili sizlere tavsiyelerde bulunacaklardır.

– Hem teknik hemde ekonomik açıdan etütlerin yer aldığı bir rapor uzmanlarımız tarafından sunulacaktır.

Enerji etütlerinin temel yapısı ile ilgili detaylar aşağıda verilmiştir.

İş akış

(2) Enerji verimliliği etütlerindeki işleyiş mekanizması;
– Bir bina enerji verimlilik etüdü için başvurunuz tarafımıza iletildikten sonra, uzmanlarımız tarafından sizin binanız veya işletmeniz ile ilgili öngörülen prosedürlerimiz ve sürecin nasıl işleyeceği hakkında bilgilendirme yapacaklardır. Ön çalışmalarımız için, sizlerden geçmiş yıllara ait enerji tüketim kaynaklarınız, miktarları, bina yapınız, mevcut mekanik, elektrik, mimari projeleriniz, …vb  ön bilgiler alınarak aktivitelerimiz başlamaktadır. Ön çalışmalarımız ve ön bilgiler yeterli hale getirildikten sonra enerji etüdünün yürütülmesi için karar veriyoruz.
– Önceden verilerin sağlanması sonrasında ilgili taraflar ile saha ön ve detaylı etüdleri için bir  takvim planını koordine ediyoruz.
– Göndermiş olduğumuz uzmanlar tarafından yapılan saha etütlerinde; önce tanışma, mevcut durum ile ilgili bilgilerin alındığı ve akışların anlatıldığı ön görüşmeyi daha sonra ise sahanın ön kontrollerini kapsamaktadır.
– Ön etütten sonra gerekli ölçüm noktaları tespit edilerek bina işletim ve yönetim ekibinden yapılacak detaylı etüt için bir tarih belirlenir. Belirlenen bu günlerde detaylı ölçüm ve değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir.
– Detaylı ölçüm ve değerlendirmelerden sonra mevcut durumun analizini içeren özet bir rapor ve  iyileştirme açık alanlar ile ilgili ön bilgilendirmeler  bina veya işletme yönetimine sunulur.
Enerji etütlerindeki işleyiş mekanizması aşağıda özetlenmiştir;
Enerji Etüt İş Akış
(3) Enerji etüdünün nasıl talep edileceği
–  Enerji Etüt yapılmasını isteyenler firmamız ile iletişime geçerek enerji yönetim sisteminin temel bilgileri olan yıllık enerji tüketimi gibi bazı önemli bilgileri (elektrik tüketimi, yakıt tüketimi, sıcak su tüketimi ve maliyetleri …gibi) bizlere iletirler.  Ön talebiniz sonrasında uzmanlarımız tarafından sizden hangi bilgilerin isteneceği ayrıca iletilecektir.
– Eğer bir enerji yönetim sisteminin veya enerji etüdünün gerçekleştirilmesini istiyorsanız firmamıza ait web sitesinden bize ulaşabilir, başvuru için gereken formları isteyebilir veya bize email & fax yoluyla bu taleplerinizi iletebilirsiniz.
İletişim- HGB Enerji Mühendislik Ltd. Şti. – http://hgbmuhendislik.com/iletisim/

Etütlerde Binalar İçin Odaklar

I- Genel Yönetim Konuları   

1. Enerji yönetim sistemi

2. Ölçüm ve kayıt uygulama durumu

3. Enerji tüketiminin yönetimi

4. Ekipmanların bakım yönetimi

5. Spesifik enerji tüketiminin yönetimi

6. Çevre konularının yönetimi

 II- Isı kaynağı ve ısı iletim ekipmanları

1. Yakma ekipmanlarının performans yönetimi

2. Soğutma ekipmanlarının performans yönetimi

3. Operasyonel yönetim ve verimlilik yönetimi

4. Yardımcı ekipmanların operasyonel yönetimi

5. Isı iletim ekipmanlarının operasyonel yönetimi

6. Egzoz gazı sıcaklığı ve atık ısı geri kazanımıı

7. Buhar kaçağı ve ısı tutma yönetimi

8. Termal depolama tanklarının yönetimi

III-İklimlendirme ve havalandırma ekipmanları      

1. Klimaların operasyonel yönetimi

2. İklimlendirme  verimliliğinin yönetimi

3. Enerji  verimliliği ekipmanların kullanımı

4. Havalandırma ekipmanlarının yönetimi

IV- Sıcak su temini , besleme suyu ve drenaj, dondurma, soğutma ve mutfak ekipmanları 

1. Sıcak su temin ekipmanlarının yönetimi

2. Su besleme ve drenaj ekipmanlarının yönetimi

3. Soğutma ve mutfak ekipmanlarının yönetimi

v-  Güç alma / dönüştürme tesisleri, aydınlatma ve elektrikli sistemler 

1. Güç alma/dönüştürme ekipmanlarının yönetimi

2. Aydınlatma sistemlerinin yönetimi

3. Ofis otomasyon ekipmanlarının yönetimi

4. Otomat makinelerinin yönetimi

VI- Asansörler ve binalar   

1. Asansörlerin operasyonel yönetimi

2. Yürüyen merdivenlerin operasyonel yönetimi

3. Binalarda enerji tasarrufu

VII-Diğer      

1. Yük dengeleme önlemleri

2. Kojenerasyon

3. Yeni enerji kaynakları

“Kazan Performans Analizi” Etüt

Binalarda kullanılan kazanların enerji verimliliği yönüyle etütleri aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunlar;

I- Kazanların performansına göre verimlilik etütlerinin yapılması
Bu şekilde mevcut kazanları kullanmanın uygun olup olmadığı analiz edilir.

II- Kazanlarda kullanılan yakıcıların yanma verimlilik kontrollerinin yapılması,
Yanma verimlilik analizleri gerçekleştirilmesi ile kullanılan yakıtın kazan içerisinde doğru bir oksijen değerinde ve baca sıcaklığında yanmayı gerçekleştirilmesi ile analiz edilir. Bu şekilde hatalı yakma şekilleri sebebiyle oluşan verimsiz kullanım önlenmiş olur.

2
Resim-1. Kazanların yanma performans analizleri gerçekleştirilerek yanma verimliliği istenilen seviyelere getirilir

III- Mahallerin sıcaklık balansı ve dış hava koşullarına göre uygun gidiş suyu sıcaklıklarının belirlenmesi sağlanarak kullanım alanlarındaki gereksiz sıcaklık artışları önlenerek sistemin verimli çalışması sağlanır. Oda çalışma zamanlarındaki sıcaklık analizleri de çalışma zamanlarının değerlendirilmesine katkı sağlar.

Oda sıcaklıkları

Resim-2. Dış hava sıcaklıklarına göre oda sıcaklık trendlerinin analizi

IV- Kullanım suyu temin sıcaklığı ile ilgili etütlerin gerçekleştirilmesi,

V- Isıtma devresi ve kullanım suyu ile ilgili çalışma süesi, çalışma oranları, yükleme fatörü etütlerine göre kazanların kullanım ve işleyiş tarzlarının belirlenmesi,
olarak değerlendirilebilir.

Aşağıda aynı bina için kullanılan iki kazanın çalışma ve yüklenme etütleri yer almaktadır. Dış hava şartları 0 C ve üstündeyken bu iki kazanın birlikte çalışmasının yükleme fatörü ve dış hava sıcaklığı göz önüne alınarak uygun olmadığına karar verilmiştir. İki kazanın bu şekilde birlikte kullanımı %5-10 oranında verimli çalışmasını olumsuz etkilemektedir.

Kazan 1 Kazan 2

Kazan 1&2

Resim-3. Tek tek tüm kazanların devrede olmasının takibi ve birlikte devrede olma durumunun değerlendirilmesi

Kazan sistemleri için ürün seçimleri yapılırken dış hava sıcaklıklarındaki ortalama extrem sıcaklık değerlerine uygun kapasiteleri belirlenir. Ancak enerji verimliliği yönüyle analiz ve  değerlendirme yapabilmemiz için bizim dış hava sıcaklık gerçekleşmelerini çok iyi bilmemiz gerekmektedir.

Adsız

Resim-4. Dış hava sıcaklık trendlerinin analizi

Adsız_2

Resim-5. Yıllar itibariyle yakıt tüketim analizleri

Sonuç olarak, kazan ile ilgili etütlerimizde nihai hedefimiz mevcut sistemin yenilenmesi, ayarlanması, kullanımı gibi önlemleri alarak enerji tüketimlerimizi en verimli hale getirmektir. Bu da bilgi birikimi, bakmak yerine görmeyi ve tecrübeyi gerektirmektedir. HGB Enerji ve Danışmanlık Hizmetlerimiz’de yıllarca edindiğimiz bu farkı müşterilerimiz ile paylaşarak yıllarca birlikte olacağımız BAĞLILIĞI oluşturmak istiyoruz.

“Klima Santrali Analizi” Etüt

5.000 m2 bir alana kurulmuş bir bina içersinde yer alan klima santralleri damperlerinin ayarsızlığı nedeniyle ciddi enerji performans probleminin olduğu tespit edilmiştir.

MEVCUT DURUM TESPİTİ:

100% taze hava alınmakta ve egzost edilmektedir. Herhangi bir ısı geri kazanımı bulunmamaktadır.
1
2
Sorun Analizi:
Yıllık klima santralinde ısıtma ile ilgili kullanılan yakıt miktarı-     54.000 lt/Yıl olarak belirlenniştir. (103.000 TL/Yıl)
Yıllık klima santralinde soğutma ve ısıtma kapsamında kullanılan elektriksel kullanım miktarı 143.000 kWh/Yıl olarak belirlenmiştir.  (45.000 TL/Yıl)
İyileştirme Önerisi-1:
* HAVA DAMPERİNİN DOĞRU BİR ŞEKİLDE AYARLANMASI
İhtiyaç olan taze hava miktarı- 17.000 m3/h olarak belirlenmiştir. Doğru bir ayarlama ile 30.000 m3/h lik gereksiz bir taze havanının alınması önlenmesi ile aşağıdaki sonuçlar elde edilmektedir.
* Elde edilen ısıtma ile ilgili yakıt tasarrufu: 21.250 TL/Yıl
* Elektrik ile ilgili elde edilen kazanım: 6.870 TL/Yıl
İlk Yatırım Maliyeti: 0 TL
Elde edilen verimlilik kazanımı: %19
İyileştirme Önerisi-2:
* DEĞİŞKEN DEBİLİ-DIŞ HAVA KOMPANZASYONLU-ISI GERİ KAZANIMLI VERİMLİLİĞİ YÜKSEK KLİMA SANTRALLERİ İLE DEĞİŞİM
3

Isırma da ön görülen verimlilik kazancı : %42

Soğutmada ön görülen verimlilik kazancı: %35

Enerji Etüt Programımızda bu iyileştirme önerisinin yatırım analizi yaptırıldığında; basit geri ödeme süresinin 6,4 yıl olduğu görülecektir. Yıllık verimli kullanım sayesinde 66.000 TL / Yıl kazanç elde edildiği tespit edilmiştir.

4

Sonuç olarak,

1. iyileştirme önerimizde  işletme hiç bir yatırım yapmaksızın  %19 ‘luk bir enerji verimliliği sağlamıştır.

2. iyileştirme önerimizde ise, 6,4 yıl sonra ilk yatırımını amorti edildiği ve her yıl %40 seviyesinde enerjinin verimli kullanımı ile  66.000 TL/Yıl kazançlar sağlanıldığı görülmektedir.

“Soğutma Grubu Çalışma Analizi” Etüt

Sezonlara göre soğutma suyu çıkış sıcaklığının yönetilmesi

Mevcut durum:  Bir banka merkez binasında soğutma grubu soğutma yükü altında çalışırken soğutulmuş su çıkış sıcaklığı pik zamanlarda kullanıldığı şekilde sabit bir sıcaklıkta kullanıldığı tespit edilmiştir. (Yıl boyunca sabit : 7 ℃ )

İyileştirme önerisi: Yazın ortası hariç (pik zaman dilimi) soğutma grubu çıkış suyu sıcaklığını : 7 ℃ ‘den 10 ℃ set edilmesi sağlanmıştır.

Soğutma grubu çalışma sıcaklığına göre enerji tüketimi

Soğutma grubunun çalışma sıcaklığına göre enerji tüketim performansı

Elde edilen kazanımlar:

İlk yatırım maliyeti: ” 0 TL”

Pik yükleme zamanları dışında %8’lik bir enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

97,400 m3 x 45.0GJ/bin m3 x 0.0258kL/GJ = 113.1 kL/yıl

Girdi maliyetlerindeki azalma: 97,400 m3x 1,44 TL/m3 = 140.256 TL/yıl